Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nhân Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2019-2024) Phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới
Cập nhật ngày: 16/07/2019 07:35 (GMT +7)
 Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh tiếp nhận tượng trưng 300 chiếc xe đạp của Gáo hội Phật giáo tỉnh tặng học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019.
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh tiếp nhận tượng trưng 300 chiếc xe đạp của Gáo hội Phật giáo tỉnh tặng học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019.

Trong giai đoạn hiện nay, vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong hệ thống chính trị ngày càng được đề cao, phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, phong phú. Tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, MTTQ các cấp trong tỉnh đã khẳng định được vai trò của mình trong giai đoạn mới, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Nhân Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2019-2024), phóng viên Báo Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về vấn đề này.

P.V: Trước hết, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ qua?

Đ/c Phạm Thái Hanh: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể đánh giá công tác Mặt trận của tỉnh đã thu được nhiều kết quả. MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo. MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động do Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2014-2019) đề ra. Nổi bật như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được kết quả thiết thực: Đã vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến trên 471,8ha đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động, huy động trên 10.763 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, các công trình dân sinh. Đến nay đã có 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới; T.P Thái Nguyên và T.P Sông Công được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia. Trong nhiệm kỳ đã huy động được 506 tỷ đồng, trong đó vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được trên 56 tỷ đồng. Đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 1.249 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 77,3 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng 90.501 suất quà cho người nghèo, học sinh nghèo với số tiền 28,416 tỷ đồng. Thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” trong hai năm 2017, 2018 đã vận động trên 45 tỷ đồng, trao tặng 32.000 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân nghèo…

Đại biểu các dân tộc thiểu số diễu hành biểu dương lực lượng tại Đại hội Thể dục, thể thao toàn tỉnh

Các phong trào thi đua: “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hiện giảm nghèo bền vững; vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm... Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tập hợp, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

P.V: Đồng chí có thể chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thời gian qua?

Đ/c Phạm Thái Hanh: Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, được khẳng định trong Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam năm 2013, được quy định cụ thể tại Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây là chủ trương được nhân dân đồng tình, ủng hộ; đồng thời khẳng định địa vị pháp lý của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được đề cao và khẳng định rõ hơn; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với thực tiễn đất nước.

Bằng nhiều hình thức tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như thông qua tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thông qua tiếp xúc đối thoại của người đứng đầucấp ủy, chính quyền; gửi văn bản dự thảođề nghị góp ý; tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của tỉnh, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động lựa chọn nội dung giám sát, phản biện. Sau khi có ý kiến nhất trí của thường trực cấp ủy, chính quyền cùng cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xây dựng kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm. Phát huy vai trò của thành viên Hội đồng tư vấn, các chuyên gia, người uy tín ở các địa phương tham gia giám sát, phản biện đối với các dự thảo các nghị quyết, chương trình, đề án của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời tổng hợp nhiều ý kiến nhân dân, hàng tháng, hàng quý đều có báo cáo tình hình nhân dân gửi cấp ủy, chính quyền...

P.V: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện các chương trình, khâu đột phá gì để góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, thưa đồng chí?

Đ/c Phạm Thái Hanh: Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2019-2024) diễn ra trong thời gian toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội là điều kiện tiên quyết, là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ tới, công tác Mặt trận của tỉnh xác định rõ mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Để thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt 5 chương trình hành động:

Một là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường phát huysức mạnhđại đoàn kết dân tộc.

Hai là: Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ba là: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Bốn là: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Năm là: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp hiệu quả của các cấp chính quyền; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; sự đồng thuận trong nhân dân, tin tưởng rằng hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ đạt được những thành công mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

P.V
(Thực hiện)
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty CP đầu tư và Phát triển An Bình Thái Nguyên - Hãng Taxi Thái An Bình được thành lập ngày 17/09/2018. Sau 2 năm đi vào hoạt động, đến nay Công ty đã có trên 100 đầu xe mới, chất lượng cao, đội ngũ tài xế cam kết phục vụ nhiệt tình, chu đáo.
Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 106/Tháng 08 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE