Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày làm việc cuối cùng tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu làm việc tại Hội trường, thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình làm rõ một số vấn đề. Tại đây, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thái nguyên điện tử đăng tải lược ghi nội dung bài phát biểu.

Năm 2019 là năm tạo động lực cho tăng trưởng để hoàn thành kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) 5 năm 2016-2020. Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, năm 2019, KT - XH trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tích cực, đời sống dân cư ổn định và phát triển. Trên cơ sở kết quả thực hiện 4 năm 2016 - 2019 và kế hoạch năm 2020, UBND tỉnh đã tiến  hành đánh giá những kết quả đạt được giai đoạn 2016 - 2020; qua đánh giá cho thấy kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và cao hơn so với bình quân chung cả nước; hầu hết các chỉ tiêu KT - XH đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc, cụ thể:

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có khu vực công nghiệp xây dựng tăng nổi trội tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đây là điểm nhấn quan trọng phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) tăng từ 51 triệu đồng/người năm 2015 lên 83,5 triệu đồng/người năm 2019, vượt so với mục tiêu Nghị quyết; phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian qua đã góp phần tích cực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng năng suất và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với tốc độ tăng cao qua các năm, quy mô giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn cũng có sự tăng trưởng vượt bậc. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2020 đạt khoảng 803 nghìn tỷ đồng (đứng thứ 4 cả nước); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng từ 7.484 tỷ đồng năm 2015 lên 15.000 tỷ đồng năm 2019, năm 2020 ước đạt 15.555 tỷ đồng (gấp 2,1 lần so với năm 2015). Bình quân hàng năm, tổng thu ngân sách trong cân đối tăng 16,3%/năm.

 Xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70,6% (về trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh); 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Là tỉnh dẫn đầu 14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) về những thành tích xuất sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ có thêm huyện Phú Bình có 100% số xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 103 xã.

Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tạo thuận lợi cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân tốt hơn. Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch; Giáo dục, đào tạo có bước phát triển cả về mạng lưới, quy mô, loại hình, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 560/680 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 82,35%), vượt 2,35% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững; số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân 20.872 lao động/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết (15 nghìn lao động/năm). Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 ước còn 4,38%, giảm 2,01% so với năm 2018 và giảm 9,02% so với năm 2015; năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo ước còn 3,13%; bình quân giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,05%/năm (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội là mỗi năm giảm 2%).

Năm 2019, toàn tỉnh có 170/180 (96,1%) xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; dự ước năm 2020 có 97,2% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; công tác quốc phòng, quân sự địa phương đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra...

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế như: Quy mô kinh tế của khu vực có vốn trong nước còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển còn chậm. Việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, công trình trọng điểm còn chậm. Quy mô giá trị ngành lưu trú, dịch vụ du lịch còn rất nhỏ, chưa phát huy tốt lợi thế so sánh, tiềm năng để phục vụ nhu cầu phát triển; liên kết vùng trong du lịch còn hạn chế.

* Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh sẽ khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, chuẩn bị nguồn lực tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

 - Các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu KT - XH năm 2020 và cả giai đoạn 2015 - 2020.

- Phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tận dụng tốt mọi cơ hội phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chú trọng tăng trưởng tín dụng để tăng trưởng kinh tế.

- Tổ chức quản lý tốt và thực hiện đúng các quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch đã xây dựng; xây dựng và triển khai quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch; tăng cường công tác quản lý quy hoạch một cách toàn diện. Triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo quy định.

- Quản lý, sử dụng hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nước, rừng, tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tích cực, chủ động thích nghi và ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Quy hoạch các vùng du lịch trọng điểm để bảo tồn nguồn tài nguyên du lịch và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo các tài nguyên được sử dụng hiệu quả nhất; phát triển các thế mạnh về du lịch lịch sử, du lịch khám phá, trải nghiệm và du lịch cộng đồng trong ngắn hạn; xây dựng đề án phát triển tổng thể du lịch tỉnh và tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại và dịch vụ, ưu tiên những ngành có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Phát triển dịch vụ logistics nhằm hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, bình ổn giá; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi có lợi thế của tỉnh; tái đàn chăn nuôi, cơ cấu lại ngành chăn nuôi; tập trung phòng chống dịch, bệnh; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn, đặc biệt đối với các xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty CP đầu tư và Phát triển An Bình Thái Nguyên - Hãng Taxi Thái An Bình được thành lập ngày 17/09/2018. Sau 2 năm đi vào hoạt động, đến nay Công ty đã có trên 100 đầu xe mới, chất lượng cao, đội ngũ tài xế cam kết phục vụ nhiệt tình, chu đáo.
Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 106/Tháng 08 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE