Đồng chí Đặng Xuân Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy tặng Bằng Khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy tặng Bằng Khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Sáng 14-6, huyện Võ Nhai tổ chức Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Đặng Xuân Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 150 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 40 nghìn người thuộc các thành phần DTTS huyện Võ Nhai.

Qua 5 năm thực hiện chương trình hành động ĐHĐB lần thứ II, đồng bào các dân tộc huyện Võ Nhai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình 135 đạt 88 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở… Tỷ lệ hộ nghèo của huyện liên tục giảm qua các năm, mức giảm bình quân 3 năm từ 2016 -2018 là 5,48%, riêng năm 2018 giảm 6,45%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14,25 triệu đồng năm 2014, lên 24 triệu đồng năm 2018. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt khá; sản xuất nông, lâm nghiệp có bước phát triển mạnh, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch, hình thành một số vùng sản xuất cây ăn quả tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao; tỷ lệ hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 98%...

Kế thừa những thành tích đã đạt được, giai đoạn 2019-2024, huyện đặt ra mục tiêu: Tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân mỗi năm đạt 1.000 tỷ đồng; nâng cao 1ha đất trồng trọt đạt 65 triệu đồng trở lên; trên 80% đường trục thôn, xóm cứng hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân 5,0% trở lên; giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động…

Đại hội đã hiệp thương bầu 25 đại biểu dự ĐHĐB các DTTS tỉnh. Dịp này, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Võ Nhai đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 61 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đồng bào DTTS.                                                                           

Lưu Phượng