Trong 2 ngày (18 và 19-7), HĐND huyện Định Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm; xem xét, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện.

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, cụ thể: Tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện ước đạt 24.826 tấn, bằng 48.4% kế hoạch cả năm; trồng rừng mới được 744ha, đạt 74,4% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 141 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trong cân đối đạt 27,2 tỷ đồng, đạt 54,8% kế hoạch, tăng 9,8 so với cùng kỳ%; giải quyết việc làm cho 1.192 lao động, đạt 54,2% kế hoạch...

Từ nay đến cuối năm, huyện Định Hóa sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp theo phân kỳ thực hiện năm 2019; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những cây trồng chất lượng, năng suất cao, đảm bảo diện tích gieo cấy vụ mùa, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt năm 2019; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án và giải quyết hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 16 báo cáo, 5 tờ trình và thông qua 4 dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, HĐND huyện; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện những tháng cuối năm; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập xã Kim Sơn với xã Kim Phượng để thành lập xã Kim Sơn; Nghị quyết về việc thông qua phương án hỗ trợ kinh phí trồng quế đợt 2, năm 2019 trên địa bàn huyện…

Nguyên Ngọc