Cán bộ Masan Resources đồng hành, hỗ trợ người dân xã Tân Linh (Đại từ) sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP.
Cán bộ Masan Resources đồng hành, hỗ trợ người dân xã Tân Linh (Đại từ) sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tại Công ty Tài nguyên Masan (Masan Resources), hỗ trợ phát triển cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của Công ty và được hiện thực hóa bằng kế hoạch ngân sách hàng năm và các dự án hỗ trợ cộng đồng cụ thể.

Trung bình mỗi năm, Công ty đầu tư khoảng 3-5 tỷ đồng cho các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội cho cộng đồng; dịch vụ khuyến nông và sinh kế bền vững cho người dân; sức khỏe cộng đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường; tín dụng vi mô, nâng cao năng lực và các chương trình tài trợ, từ thiện... trên địa bàn các xã ảnh hưởng bởi Dự án nói riêng và tỉnh, huyện nói chung. Tính riêng năm 2018, tổng số tiền hỗ trợ cho các chương trình này là trên 5,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua Xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, Công ty đã có những đóng góp đáng kể để góp phần giúp các xã vùng Dự án được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới như xã Hà Thượng (đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014); thị trấn Hùng Sơn (năm 2016); xã Phục Linh (năm 2017) và xã Tân Linh (đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018).

Một số đóng góp tiêu biểu của Công ty trong xây dựng Nông thôn mới, bao gồm: hỗ trợ xây dựng, cải tạo trên 8.200m đường giao thông nông thôn; 12.950m đường điện thắp sáng; trên 500m kênh mương; xây mới 5 công trình và nâng cấp; cải tạo 5 công trình nhà văn hóa xóm; cung cấp hàng nghìn bộ bàn ghế và hàng chục bộ trang thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly) cho 23 nhà văn hóa xã, xóm. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ các xã thành lập được 13 tổ hợp tác sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với 336 hộ tham gia; trên 87.5 ha chè được chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP. Thực hiện mô hình Quỹ vốn vay tín dụng vi mô, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đại Từ với tổng vốn ủy thác trên 9 tỷ đồng, 276 hộ được vay vốn ưu đãi để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Với những đóng góp tích cực trong Phong trào Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Đại Từ nói riêng, ngày 19-7, Công ty Tài nguyên Masan đã vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đại Từ vì có thành tích trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức Xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.

Ông Nguyễn Phan Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Tân Linh cho biết: Từ năm 2010 đến nay, Công ty đã đầu tư khoảng 2 tỷ đồng hỗ trợ xã Tân Linh xây dựng cơ sở hạ tầng, như: làm đường bê tông nông thôn xóm 13; nâng cấp Quốc lộ 37 (đoạn xã Tân Linh - thị trấn Hùng Sơn); làm đường cấp phối xóm 1 đi xóm 2, 3; xây Nhà văn hóa xóm 13; cung cấp trang thiết bị cho các nhà văn hóa xã, xóm; thành  lập các tổ sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; cho người dân vay vốn tín dụng vi mô và vệ sinh môi trường... Chỉ tính trong 2 năm (2016 - 2017), thông qua Dự án “Vệ sinh môi trường cho người nghèo”, Công ty đã hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho 323 hộ, nâng tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh của xã lên 92%. Cũng trong chương trình này, Công ty đã hỗ trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh mới cho hơn 300 học sinh của Trường THCS Tân Linh.

Không chỉ có xã Tân Linh, Công ty đã hỗ trợ thành lập và duy trì tổ thu gom rác thải xã Hà Thượng; tổ chức các đợt tuyên truyền, hưởng ứng các chiến dịch nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, các lớp tập huấn về quản lý rác thải nông thôn và phân loại rác tại nguồn cho hàng nghìn lượt người tham gia; hỗ trợ thu gom xử lý hóa chất bảo vệ thực vật; hỗ trợ thành lập 6 chi hội phụ nữ “5 không 3 có”; làm trên 1.500m đường hoa. Cán bộ và nhân viên Công ty với tinh thần trách nhiệm thường xuyên làm việc sâu sát với cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động người dân các xã vùng Dự án nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tổng số tiền dành cho các dự án liên quan đến xây dựng Nông thôn mới tại các xã ảnh hưởng là gần 3 tỷ đồng.

H.Đ