Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh và TPTN tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh và TPTN tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trong 2 ngày (6 và 7-12), tại trường IRIS, phường Gia Sàng (TPTN), Hội Khuyến học T.P Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đẩy mạnh, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng, tác động tích cực đến phát triển giáo dục và đào tạo. Hội Khuyến học Thành phố đã thực hiện khá toàn diện và chất lượng các nhiệm vụ mà nhiệm kỳ 2014-2019 đã đề ra; chủ động đảm nhiệm vai trò nòng cốt liên kết các lực lượng xã hội trong Thành phố để phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hiện nay, 32/32 phường, xã của Thành phố đều thành lập hội Khuyến học và hoạt động hiệu quả; 100% tổ dân phố, xóm có chi hội khuyến học; 130 ban khuyến học các nhà trường, 39 chi hội khuyến học các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 49 dòng họ khuyến học với trên 77 nghìn hội viên. Tổng các nguồn quỹ khuyến học của các phường, xã trên địa bàn Thành phố trong nhiệm kỳ đạt trên 10 tỷ đồng; Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn Thành phố đã trao thưởng cho khoảng gần 10 nghìn lượt học sinh, thầy cô giáo tiêu biểu.

Đại hội đã thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới là: Tiếp tục duy trì, củng cố tổ chức Hội, phát huy vai trò nòng cốt liên kết các lực lượng xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân học tập suốt đời, xây dựng các “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

Tại Đại hội, 38 tập thể và 28 cá nhân đã được tặng giấy khen của UBND và Hội Khuyến học Thành phố do có thành tích xuất sắc trong công tác.

Hà Phương (TPTN)